MEED GROSS NORDIC

Vi fick i uppdrag att ta ett att ta fram hemsidan
Dekaler , menyer, annonser
Här presenteras delar av det som producerades.